Биланс на плаќање

биланс на плаќање вредност МКД вредност по жител МКД годишна промена % година
вкупно00,00,0