година вредност МКД вредност по жител МКД годишна промена %
2019 245.041.591.000 122.520,8
година вредност МКД вредност по жител МКД годишна промена %
2019 245.041.591.000 122.520,8
година вредност МКД вредност по жител МКД годишна промена %
Нема податоци